Biuletyn Informacji Publicznej Majątek - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Ostatnia aktualizacja strony: 19.08.2019, 11:06

Majątek

Środa, 27 maja 2015

Majątek

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U 2018, poz. 1330) dotyczącej obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie majątku publicznego przez osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą, podaje do wiadomości dane za ostatnie 5 lat obejmujące:

 

  • wartość netto majątku trwałego (stan na 31 grudnia),
  • wynik finansowy netto (za rok),
  • stan zobowiązań z tyt. pożyczek, kredytów, obligacji razem (stan na 31 grudnia),
  • otrzymana pomoc publiczna EDB (za rok),
  • ciężar publiczny (za rok).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.092.000 zł  objetym w całości przez Gminę Miasta Gdańska, podzielony na 6.046 równych i niepodzielnych udziałów w wysokości 2.000 zł każdy.

 

ZESTAWIENIE POZYCJI MAJĄTKU

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2015
Data modyfikacji : 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marek Gnieciak
©2006-2019 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL