Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U 2018, poz. 1330) dotyczącej obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie majątku publicznego przez osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą, podaje do wiadomości dane za ostatnie 5 lat obejmujące:

  • wartość netto majątku trwałego (stan na 31 grudnia),
  • wynik finansowy netto (za rok),
  • stan zobowiązań z tyt. pożyczek, kredytów, obligacji razem (stan na 31 grudnia),
  • otrzymana pomoc publiczna EDB (za rok),
  • ciężar publiczny (za rok).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.092.000 zł  objetym w całości przez Gminę Miasta Gdańska, podzielony na 6.046 równych i niepodzielnych udziałów w wysokości 2.000 zł każdy.

 

 

  • BIP na 31_12_2021
    BIP na 31_12_2021

 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2015
Data modyfikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Chmielowiec

Opcje strony

do góry