Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - OLFACTOR

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-180), tel.: (58) 326 01 00, adres e-mail: zut@zut.com.pl

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem iod@zut.com.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie?

Informacje o Tobie jakie przetwarzamy to w szczególności dane które podałeś korzystając z naszych usług zgodnie z Regulaminem (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Twoje dane przetwarzane są w celu obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz lub jeśli mamy w tym prawnie uzasadniony interes (np. w celach prowadzenia statystyk).

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane do czasu korzystania przez Ciebie z aplikacji Olfactor. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Zakład utylizacyjny dba o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • dostawcom usług zaopatrujących Zakład Utylizacyjny w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych);
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz też prawo do  dostępu do swoich danych, sprostowania, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych;

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 26.07.2018
Data modyfikacji : 26.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Gnieciak Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Osoba modyfikująca informację:
Marek Gnieciak

Opcje strony

do góry