Biuletyn Informacji Publicznej Organy, Struktura, Kierownictwo - Organizacja - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Ostatnia aktualizacja strony: 19.08.2019, 11:06

Organizacja

Poniedziałek, 19 maja 2014

Organy, Struktura, Kierownictwo

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska


Rada Nadzorcza

Danuta Janczarek

Przewodnicząca  Rady Nadzorczej

prof. Jan Hupka  

Członek Rady Nadzorczej

dr Tomasz Brodzicki 

Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Michał Dzioba

Prezes Zarządu

Maciej Jakubek  

Członek Zarządu ds. technicznych

Wojciech Głuszczak    

Członek Zarządu ds. ekonomiczno - finansowych

 

Działy

Dział Eksploatacji
Tel. kontaktowy: 58 326 01 00,  zut@zut.com.pl

Dział Księgowo-Finansowy
Gł. Księgowy - Barbara Rajtar
Tel. kontaktowy: Centrala 58 326 01 00

Dział Inwestycji 
Gł. specjalista ds. inwestycji i rozwoju - Piotr Gołaszewski
Tel. kontaktowy: 58 326 01 10,   pgolaszewski@zut.com.pl

Zespół realizujący projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku”
Pełnomocnik ds. realizacji projektu - Grzegorz Walczukiewicz 
Tel: 58 326 01 07,  gwalczukiewicz@zut.com.pl

Dział Promocji
Rzecznik prasowy, kontakt dla mieszkańców – Iwona Bolt
tel. kontaktowy: 58 326 01 20, 728 895 375, ibolt@zut.com.pl
Specjalista ds. Promocji - Monika Łapińska-Kopiejć
Tel. kontaktowy: 58 326 01 06,  mlapinska@zut.com.pl 
Inspektor ds. Promocji - Małgorzata Cieślińska
Tel. kontaktowy: 58 326 01 23, mcieslinska@zut.com.pl

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2014
Data modyfikacji : 21.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Chmielowiec
©2006-2019 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL