Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

http://bip.zut.com.pl/zu/organizacja/4851,Organy-Struktura-Kierownictwo.html
2021-08-06, 04:07

Organy, Struktura, Kierownictwo

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska


Rada Nadzorcza

Ziemowit Borowczak

Przewodniczący  Rady Nadzorczej

prof. Jan Hupka  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr Tomasz Brodzicki 

Członek Rady Nadzorczej

Monika Nowakowska 

Członek Rady Nadzorczej

Iwona Lendzion 

Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

 

Michał Dzioba

Prezes Zarządu

Wojciech Głuszczak    

Członek Zarządu ds. ekonomiczno - finansowych

 

 

Działy

Dział Eksploatacji
Tel. kontaktowy: 58 326 01 00,  zut@zut.com.pl

Dział Księgowo-Finansowy
Gł. Księgowy - Agata Dołżycka
Tel. kontaktowy: Centrala 58 326 01 00

Dział Inwestycji 
Gł. specjalista ds. inwestycji i rozwoju - Piotr Gołaszewski
Tel. kontaktowy: 58 326 01 10,   pgolaszewski@zut.com.pl

Dział komunikacji i PR
Rzecznik prasowy, kontakt dla mieszkańców – Iwona Bolt
tel. kontaktowy: 58 326 01 20, 728 895 375, ibolt@zut.com.pl
Specjalista ds. Komunikacji i PR- Monika Łapińska-Kopiejć
Tel. kontaktowy: 58 326 01 06,  mlapinska@zut.com.pl 
Inspektor ds. Komunikacji i PR - Oliwia Wołosiuk
Tel. kontaktowy: 58 326 01 23, owolosiuk@zut.com.pl

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2014
Data modyfikacji : 15.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Szymala Dział Informatyczny
Osoba udostępniająca informację:
Michał Szymala Dział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Oliwia Wołosiuk

Opcje strony