Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

http://bip.zut.com.pl/zu/organizacja/4851,Organy-Struktura-Kierownictwo.html
2022-08-12, 19:07

Organy, Struktura, Kierownictwo

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska


Rada Nadzorcza

Ziemowit Borowczak

Przewodniczący  Rady Nadzorczej

prof. Jan Hupka  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr Tomasz Brodzicki 

Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

 

Grzegorz Orzeszko

     Prezes Zarządu

 

Działy

Biuro Zarządu / Sekretariat

Aniela Włodarczyk
Asystent Zarządu

tel.: 58 5731228
kom.: 668 606 225
e-mail: zut@zut.com.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Agata Dołżycka
Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

tel.: 58 5731228
kom.: 506 293 434
email: adolzycka@zut.com.pl

Katarzyna Polińska
Główna księgowa

tel.: 58 3260124
kom.: 600 010 769
email: kpolinska@zut.com.pl

Dział zakupów i zamówień publicznych

Lidia Krzyczyńska
Kierownik

tel. 58 326 01 16
kom.: 668 606 225
e-mail: lkrzyczynska@zut.com.pl

Dział gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Magdalena Wawrzyniak
Kierownik

tel.: 58 326 01 19
kom.: 728 895 362
e-mail:mwawrzyniak@zut.com.pl

Dział Rozwoju i Inwestycji

Piotr Gołaszewski
Kierownik

tel.: 58 5731228
kom.: 606 817 332
e-mail: pgolaszewski@zut.com.pl

Dział Komunikacji i PR

Olimpia Schneider
Kierownik, Rzecznik Prasowy

tel.: 58 5731228
kom.: 728 895 375
e-mail: oschneider@zut.com.pl

Dział techniczny

Dział sortowania

Jacek Wojda – Gburek
Kierownik

tel.: 600 496 347
email: jgburek@zut.com.pl

Dział przetwarzania biologicznego

Krzysztof Cichon
Kierownik

tel.: 519 026 120
email: kcichon@zut.com.pl

Dział zasobów ludzkich

Beata Chojnowska
Kierownik

tel.: 58 5731228
kom.: 504 623 684
email: bchojnowska@zut.com.pl

Zespół Informatyki

Kamil Chmielowiec
Kierownik

tel.: 58 5731228
kom.: 602 685 421
email: kchmielowiec@zut.com.pl

Ochrona Danych

Anna Borowska – Ślęczka
Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@zut.com.pl

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2014
Data modyfikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aniela Włodarczyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Aniela Włodarczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Chmielowiec

Opcje strony