Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
37/PN/2014 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. w Gdańsku 23.12.2014
36/PN/2014 Montaż i naprawę taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni oraz urządzeń mobilnych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 19.12.2014
35/PN/2014 Dostawa wózka widłowego Numer ogłoszenia 2014/S 245-431407 Data Przesłania do DZ.U.U.E. - 16.12.2014r. Data publikacji w DZ.U.U.E - 19.12.2014r. 19.12.2014
34/PN/2014 Dostawa bonów towarowych 03.12.2014
28/PN/2014 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o 20.11.2014
33/PN/2014 Wykonanie otworów hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i badań podłoża oraz badań laboratoryjnych wód. 28.10.2014
27/PN/2014 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej o średnicy 0-100 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych 22.09.2014
32/DT/2014 Projektowanie systemu odgazowania sektora 800/2 kwatery składowej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. 19.09.2014
31/PN/2014 na usługi remontu i serwisowania jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 19.09.2014
30/PN/2014 Promocji działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. poprzez dyscyplinę sportu piłkę ręczną 12.09.2014
26/PN/2014 Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 26.08.2014
25/PN/2014 Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 26.08.2014
24/PN/2014 Dostawa noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 22.08.2014
23/PN/2014 Dostawy ogumienia do maszyn i pojazdów należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 01.08.2014
22/PN/2014 Dostawa koparki kołowej z chwytakiem łupinowym i mini ładowarki przegubowej z podziałem na zadania 25.07.2014
21/PN/2014 Usługi usunięcia wad i usterek instalacji do sortowania odpadów komunalnych. 22.07.2014
20/PN/2014 Usługi naprawy modułu wirnika rozrywarki do worków firmy Matthiessen. 16.07.2014
17/PN/2014 Usługi remontu i serwisowania jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 04.07.2014
19/PN/2014 Sukcesywne dostawy środka czyszczącego 03.07.2014
16/PN/2014 Usługi naprawcze rurociągów wentylacyjnych w budynku kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 01.07.2014

Wybierz Strony

do góry