Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
15/PN/2014 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. Z O. O. w Gdańsku 17.06.2014
14/PN/2014 Na odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej z sortowania odpadów z podziałem na zadania: 13.06.2014
12/PN/2014 Zakup energii elektrycznej 16.05.2014
11/PN/2014 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne z podziałem na zadania 13.05.2014
10/PN/2014 Koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzonego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 15.04.2014
9/PN/2014 Usługi usunięcia wad i usterek instalacjido sortowania odpadów komunalnych 02.04.2014
7/DT/2014 Dostawa koparki kołowej z chwytakiem łupinowym wraz z osprzętem 14.03.2014
8/PN/2014 Dostawy taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 13.03.2014
3/PN/2014 Badanie składu morfologicznego frakcji energetycznej odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji przyszłych zmian w jej strukturze 12.03.2014
6/PN/2014 Dostawa bonów towarowych 10.03.2014
4/PN/2014 Świadczenie usług bieżącej obsługi prawnej działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 07.03.2014
5/PN/2014 Naprawa i wymiana ogumienia w maszynach i pojazdach należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 05.03.2014
2/PN/2014 usługi naprawcze ścian tuneli w budynku kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 14.02.2014
1/PN/2014 naprawa instalacji odsiarczania biogazu 13.02.2014

Wybierz Strony

do góry