Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
28/DT/2015 ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie lub projektowanie i budowę kompostowni dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 17.12.2015
32/PN/2015 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 12.11.2015
29/PN/2015 Odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów z podziałem na zadania 04.11.2015
31/PN/2015 Dostawa taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 30.10.2015
30/PN/2015 Świadczenie usług zarządzania projektem pn "System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej" poprzez pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt 22.10.2015
23/PN/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE Rozbudowa systemu odgazowania kwatery 800/1 oraz 800/2. Załączniki do SIWZ do ściągnięcia stąd: http://zut.com.pl/zut/files/23-PN-2015/zal_do_siwz.zip 13.10.2015
27/PN/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 08.09.2015
26/PN/2015 Przetrag nieoganiczony na roboty budowlane: Budowa budynku magazynowo­warsztatowo­socjalnego, obiekt nr 507, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Załączniki do SIWZ do ściągnięcia stąd: http://www.zut.com.pl/zut/files/26-PN-2015/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20SIWZ.zip 25.08.2015
25/PN/2015 Przetarg nieograniczony na usługi promocji działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów w gminie Gdańsk, poprzez dyscyplinę sportu – piłkę ręczną mężczyzn 11.08.2015
21/PN/2015 Wykonanie pięcioletnich pomiarów i badań elektrycznych w obiektach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 28.05.2015

Wybierz Strony

do góry