Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
21/PN/2016 Dostawy noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 11.07.2016
17/PN/2016 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 oleje silnikowe, smary i materiały eksploatacyjne Zadanie nr 2 oleje przekładniowe i hydrauliczne 07.07.2016
19/PN/2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 06.07.2016
18/PN/2016 Rozbudowa systemu studni barierowych 24.06.2016
6/PN/2016 Promocja zasad selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w gminie Gdańsk, której operatorem jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, oraz systemu dualnego poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 21.06.2016
16/PN/2016 Usługi ubezpieczenia mienia 07.06.2016
07/PN/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki czołowej 27.05.2016
15/PN/2016 Wymiana chłodnicy zewnętrznej i serwisowanie jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 24.05.2016
14/PN/2016 na usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalości, ubezpieczenia komunikacyjnego 20.05.2016
10/PN/2016 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 13.05.2016

Wybierz Strony

do góry