Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
13/PN/2016 Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia oraz porad lekarskich i profilaktyki. 09.05.2016
12/DT/2016 Zaproszenie do dialogu technicznego dotyczącego planowanego finansowania inwestycji pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej” na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. 22.04.2016
11/PN/2016 Naprawa i usługa serwisowania systemu sygnalizacji pożarowej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. 20.04.2016
09/PN/2016 Dostawa i montaż 2 szt. perforatorów butelek PET do pras belujących w sortowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 12.04.2016
08/PN/2016 Koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzonego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 06.04.2016
03/PN/2016 Dostawy ogumienia do maszyn i pojazdów należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 31.03.2016
05/PN/2016 Rozbudowa zespołu boksów o sześć dodatkowych boksów na surowce wtórne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki 30.03.2016
4/PN/2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowana jako odpad pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 15.03.2016
2/PN/2016 Odbiór odpadów z podziałem na zadania: zadanie 1: 6000 Mg - frakcja z rozdrownionych odpadów wielkogabarytowych kod 191212 zadanie 2: 1200 Mg - elementy drewnopochodne - kod 191207 19.01.2016
1/PN/2015 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do separatorów balistycznych Parini. 05.02.2015

Wybierz Strony

do góry