Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

http://bip.zut.com.pl/zu/zamowienia/zamowienia-publiczne-do/5533,5NPU2015.html
2020-10-23, 02:23

5/NPU/2015

Świadczenie usług zarządzania projektem pn.:"System gospodarki odpadami dla matropolii trójmiejskiej" poprzez pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

Metadane

Data publikacji : 03.03.2015
Data modyfikacji : 10.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Cywiński
Osoba udostępniająca informację:
Michał Cywiński
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Chmielowiec

Opcje strony