Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
30/PN/2019 Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 07.11.2019
33/PN/2019 Na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania. 06.11.2019
26/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 01.10.2019
28/PN/2019 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 27.09.2019
27/PN/2019 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 26.09.2019
24/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych z podziałem na zadania. 18.09.2019
23/PN/2019 Dostawa odzieży roboczej do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 31.07.2019
22/PN/2019 Dostawa ogumienia do maszyn należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 29.07.2019
19/PN/2019 Promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad postępowania z odpadami w tym segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 03.07.2019
17/PN/2019 Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 28.06.2019

Wybierz Strony

do góry