Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Ostatnia aktualizacja strony: 22.06.2018, 12:37

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR

Nazwa Opis Data publikacji
13/PN/2018 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania. 04.06.2018
15/PN/2018 Dostawy 2 sztuk wysokociśnieniowych modułów wspomagających 30.05.2018
7/PN/2018 Dostawy pomp z podziałem na zadania: 15.05.2018
11/PN/2018 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego. 26.04.2018
10/PN/2018 Odbiór odpadów w postaci frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych - kod 19 12 12 z podziałem na zadania 12.04.2018
8/PN/2018 Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 06.04.2018
9/PN/2018 Na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 23.03.2018
6/PN/2018 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 08.02.2018
3/PN/2018 Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 05.02.2018
5/PN/2018 Na dostawy noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 05.02.2018

Wybierz Strony

©2006-2018 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL