Biuletyn Informacji Publicznej 5/PN/2017 - Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2018, 10:40

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR

Czwartek, 16 lutego 2017

5/PN/2017

Odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej powstałej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy >80mm - kod 19 12 12 odpad luzem z podziałem na zadania

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 16.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Chmielowiec
Osoba modyfikująca informację:
©2006-2018 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL