Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
22/PN/2019 Dostawa ogumienia do maszyn należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 29.07.2019
19/PN/2019 Promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad postępowania z odpadami w tym segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 03.07.2019
17/PN/2019 Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 28.06.2019
18/PN/2019 sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania 25.06.2019
16/PN/2019 Odbiór odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 19 12 04 21.05.2019
14/PN/2019 Dostawy prefabrykatów betonowych 20.05.2019
15/PN/2019 Usługi ubezpieczenia 10.05.2019
10/PN/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia pracowników w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej oraz porad lekarskich i profilaktyki 25.04.2019
13/PN/2019 Usługi pozyskiwania personelu z podziałem na zadania i prawem opcji 24.04.2019
12/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12.04.2019

Wybierz Strony

do góry