Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
13/PN/2019 Usługi pozyskiwania personelu z podziałem na zadania i prawem opcji 24.04.2019
12/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12.04.2019
9/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych 10.04.2019
8/PN/2019 Usługi montażu i naprawy taśm na przenośnikach i urządzeniach mobilnych 01.04.2019
7/PN/2019 Odbiór odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 19 12 04 07.03.2019
4/PN/2019 Usługi odbioru odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 01.03.2019
6/PN/2019 Usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 01.03.2019
5/PN/2019 Usługi pozyskiwania personelu 26.02.2019
3/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej o kodzie 19 12 12 z podziałem na zadania 07.02.2019
2/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 07.02.2019
do góry