Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
12/PN/2018 Dostarczenie wózka widłowego 14.08.2018
21/PN/2018 Dostawa gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 03.08.2018
14/NbO/2018 Informacja z otwarcia ofert 31.07.2018
19/PN/2018 sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. z podziałem na zadania 19.07.2018
20/PN/2018 Transport odpadów o kodzie 19 12 12 17.07.2018
16/PN/2018 Promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 25.06.2018
13/PN/2018 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania. 04.06.2018
15/PN/2018 Dostawy 2 sztuk wysokociśnieniowych modułów wspomagających 30.05.2018
7/PN/2018 Dostawy pomp z podziałem na zadania: 15.05.2018
11/PN/2018 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego. 26.04.2018
do góry