Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
24/PN/2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj - wybuduj naprawy osuwiska w drodze Wschodniej (droga nr 10) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. położonego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 14.08.2017
15/PN/2017 Odbiór odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 28.07.2017
19/PN/2017 Promocja zasad właściwego postępowania z odpadami w tym selektywnego zbierania odpadów surowcowych w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 20.07.2017
22/PN/2017 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 18.07.2017
20/PN/2017 Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 15.07.2017
21/PN/2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj - wybuduj naprawy osuwiska w drodze Wschodniej (droga nr 10) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. położonego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 12.07.2017
17/PN/2017 Ubezpieczenia mienia 12.06.2017
12/PN/2017 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 05.06.2017
14/PN/2017 Wykonanie remontu R2 jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B oraz na wykonywanie przeglądów okresowych jednostek kogeneracyjnych G1 typu Petra380C, G2 typu Petra750C oraz G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B 30.05.2017
16/PN/2017 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki z podziałem na zadania 25.05.2017
do góry