Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
13/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego oraz odbiór zużytych opon i odpadów gumowych z podziałem na zadania 08.05.2017
10/PN/2017 Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 13.04.2017
2/PN/2017 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania. 10.04.2017
11/PN/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług ochrony fizycznej mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz odbiór i transport środków pieniężnych w formie inkaso 10.04.2017
9/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania 21.03.2017
8/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odbiór zużytych opon i odpadów gumowych z podziałem na zadania 08.03.2017
7/PN/2017 Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – roboty budowlano montażowe 01.03.2017
6/PN/2017 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 21.02.2017
5/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej powstałej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy >80mm - kod 19 12 12 odpad luzem z podziałem na zadania 16.02.2017
Ogłoszenie informacyjne Wstępne ogłoszenie informacyjne, decyzja środowiskowa oraz koncepcja budowy kompostowni 13.02.2017
do góry