Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
1/PN/2017 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania 19.01.2017
28/PN/2016 Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich na działce 242/1 przeznaczonej pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. 28.11.2016
27/PN/2016 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 08.11.2016
26/PN/2-16 Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich na działce 242/1 przeznaczonej pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. 26.10.2016
24/PN/2016 Na odbiór odpadów w postaci frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych - kod 19 12 12 07.10.2016
23/PN/2016 Na odbiór odpadów w postaci elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 02.08.2016
20/PN/2016 Usługi obsługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 21.07.2016
33/PN/2015 Przetarg nieograniczony na usługi wykonania badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań ścieków w punktach kontrolnych, przeprowadzenie pomiarów oraz oceny osiadania powierzchni składowiska, ocena stateczności skarp składowiska odpadów oraz pomiar geodezyjny kwater, wykonanie badań odpadów 01.12.2015
29/DK/2014 "System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej" - zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej. 17.09.2014

Wybierz Strony

do góry