Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
53/PN/2020 Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 04.01.2021
57/PN/2020 Wykonanie badań morfologicznych odpadów kierowanych do instalacji fermentacji oraz gazodochodowości wybranych próbek. 18.12.2020
39/PN/2019 Wybieranie i sukcesywny odbiór odpadów pozyskanych z segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz hali sortowni. 20.12.2019
37/PN/2019 W przedmiocie ochrony fizycznej mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz odbioru i transportu jego środków pieniężnych w formie inkaso. 18.12.2019
34/PN/2019 Budowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w celu poprawy zabezpieczenia p.poż. oraz odprowadzenia ścieków z terenu składowiska odpadów do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku. 29.11.2019
30/PN/2019 Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 07.11.2019
33/PN/2019 Na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania. 06.11.2019
26/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 01.10.2019
28/PN/2019 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 27.09.2019
27/PN/2019 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 26.09.2019
do góry