Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
6/DT/2020 Zaproszenie do dialogu technicznego na przejęcie i eksploatację podczyszczalni oraz zagospodarowanie retentatu. 27.01.2020
36/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia ofert na usługi przeprowadzenie audytu procedur zamówień publicznych i dokonywanych zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją wewnętrzną. 27.09.2019
27/NPU/2019 Na usługę organizacji biegu rodzinnego z opcją biegu mierzonego na dystansie do 5 km pod nazwą Czyste Miasto Gdańsk w ramach imprezy Święto Południa Gdańska w dniu 21 września 2019 r. 01.07.2019
22/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż zestawu hydroforowego do pompowni wód technologicznych 12.03.2019
21/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kory sosnowej do biofiltra 12.03.2019
20/NPU/2019 Zaproszenie do składania oferty koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów 12.03.2019
16/NPU/2019 Zaproszenie do składania ofert na przeglądy serwisowe pomp użytkowanych na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 27.02.2019
6/NPU/2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę membran osmotycznych. 29.01.2019
1/NPU/2019 Zaproszenie do składania ofert 07.01.2019
46/NPU/2018 Wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań odpadów w 2019 roku 03.01.2019

Wybierz Strony

do góry