Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
24/PN/2018 Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 12.10.2018
26/PN/2018 Ochrona fizyczna mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz odbioru i transportu jego środków pieniężnych w formie inkaso. 09.10.2018
25/PN/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 08.10.2018
17/PN/2018 Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną. 18.09.2018
23/PN/2018 Dostawy opon do pojazdów należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 30.08.2018
22/PN/2018 Dostawa ładowarki czołowej 22.08.2018
12/PN/2018 Dostarczenie wózka widłowego 14.08.2018
21/PN/2018 Dostawa gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 03.08.2018
14/NbO/2018 Informacja z otwarcia ofert 31.07.2018
19/PN/2018 sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. z podziałem na zadania 19.07.2018

Wybierz Strony

do góry