Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Nazwa Opis Data publikacji
1/PN/2019 Doczyszczanie surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła (o kodzie 15 01 07) i odpadów przeklasyfikowanych. 04.01.2019
29/PN/2018 promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową tenis stołowy mężczyzn 06.12.2018
28/PN/2018 Dostawy bonów towarowych 06.11.2018
27/PN/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania. 23.10.2018
24/PN/2018 Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 12.10.2018
26/PN/2018 Ochrona fizyczna mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz odbioru i transportu jego środków pieniężnych w formie inkaso. 09.10.2018
25/PN/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 08.10.2018
17/PN/2018 Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną. 18.09.2018
23/PN/2018 Dostawy opon do pojazdów należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 30.08.2018
22/PN/2018 Dostawa ładowarki czołowej 22.08.2018
do góry